Sto let staroměstského rynku a radnice.

Hypšman, Bohumil; Vojtíšek, Václav
Vydání první. V. Poláček, 1946. 78-[II] s.