Sto let prvního českého gymnasia a střední všeobecně vzdělávací školy v Českých Budějovicích : 1868-1968 : Sborník.

ed. Dohnal, Jaroslav
[nákl. vl.], 1968. 126, [1] s.