Sto let české fotografie 1839-1939 : 26. říjen - 31. prosinec 1939. Umělecko-průmyslové museum v Praze.

Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnosten. komory, 1939. 88 s.