Státní zámek Lysice.

Paukert, Jiří
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1981. 1 nestránkovaný svazek