Státní hrad a zámek v Boskovicích.

Stehlík, Miloš
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1970. 32 s.