Statistický přehled republiky Československé.

Státní úřad statistický, 1930. 12, 312 s., [11] map