Statické hodnoty kovových konstrukčních prvků.

Fuchs, Jiří; Šefl, Emerich; Rec, Miloslav
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1985. 207 s.