Šťastné dítě : Otázky zrodu a výchovy dítěte do 6 let.

ed. Závadová, Jaroslava; ed. Bělehrádek, Jan
2., opr. vyd. Ženská nár. rada, 1942. 177 s.