Starožitné obrázky Vltavského Týna.

Sakař, Josef
Spolek rodáků a přátel Týna n. Vltavou s okolím, 1935. 87 s.