Starověký Řím : Čítanka k dějinám starověku : Nepovinná pomocná kn. pro 6. roč. škol všeobec. vzdělávacích.

2. vyd. SPN, 1960. 458, [4] s.
Edice: Pomocné knihy pro žáky