Starořecké báje a pověsti.

Karel Hloušek, 1941. 141 s.