Stalo se v kraji zvykem.

Vaněček, František
1. [vyd.]. Sixty-Eight Publishers, 1988. 133 s.