Srovnávací ústavní právo.

Blahož, Josef; Balaš, Vladimír; Klíma, Karel
2. přeprac. vyd. ASPI, 2003. 479 s.