Správní věda : teorie veřejné správy.

Hendrych, Dušan
2., dopl. a rozš. vyd. ASPI, 2007. 211 s.