Správní právo : (obecná část).

Průcha, Petr
Vyd. 2., přeprac. Masarykova univerzita, 1996. 255 s.
Edice: Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 152