Správní právo procesní.

Skulová, Soňa; Průcha, Petr; Havlan, Petr; Jurníková, Jana; Kadečka, Stanislav
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 428 s.