Správní právo : obecná část.

Hendrych, Dušan
4., změn. a dopl. vyd. C.H. Beck, . xx, 521 s.
Edice: Beckovy právnické učebnice