Spoluviník.

Konrád, György
Index, 1985. 330 s.
Edice: 150000 slov