Společnost : úvod do systematické sociologie.

Wiatr, Jerzy Józef
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 356 s.
Edice: Knižnice sociologické literatury