Společnost a výchova : soubor statí.

Cipro, Miroslav
1. vyd. vl.nákl, . 129 s.