Společenský styk : Pomocná kniha pro školy průmyslové, pro odborné školy pro jednotlivá odvětví průmyslu, pro obchodní učiliště a pro školy střední v druhém vydání.

Novák, Vítězslav
Druhé vydání. Česká grafická Unie, 1948. 65-[I] s.