Společenské problémy kinantropologie : celofakultní seminář společenskovědní sekce.

Karolinum, 2000. 84 s.