Spisy. [Sv.] 1, 1925-1929.

Gottwald, Klement
Rev. dotisk 1. vyd. Svoboda, 1951. 353, [6] s.