Spiritualita sv. Vincence de Paul : přednášky.

Dodin, André
1. vyd. v MCM. Matice cyrilometodějská, 1997. 85 s.