Speciální katalog československých známek a známek Protektorátu Čechy a Morava. 1942.

Národní spolek sběratelů, 1941. 32 s.