Speciální farmakologie. Díl VI, Hormony a vitamíny.

Hynie, Sixtus
2., přeprac. vyd. Karolinum, 2002. 202 s.
Edice: Učební texty Univerzity Karlovy v Praze