Soustavná anatomie člověka. Díl II.

Borovanský, Ladislav
Vyd. 4., opr. a zčásti pozměněné, obr. dopl. a v nové (Pařížské) nomenklatuře. Avicenum, 1973. s. 589-1055