Soustavná anatomie člověka. Díl I.

Borovanský, Ladislav
Vyd. 3., přeprac., obr. dopl. a v nové (Pařížské) nomenklatuře. Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 590 s.