Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze : DL-DU, Σ, porůznu a výběr zlomků, (čís. 2426-3286). Díl V, Strahovské rukopisy.

Ryba, Bohumil
1. vyd. Památník národního písemnictví, 1971. 377 s.