Soupis památek historických a uměleckých v republice Československé. A, Země česká.

Poche, Emanuel
Archeologická komise při České akademii věd a umění, 1937. 371, [I] s.