Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém. Díl I.

Matějka, Bohumil
nákladem Archaeologické komisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. 196 s., [7] l. čb. fot. příl., [2] složené l. fot. příl
Edice: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém ; 4