Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Česko-Budějovickém.

ed. Braniš, Josef
nákladem Archaeologické komisse při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. 138 s., [2] l. čb. fot
Edice: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém ; 8