Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XVI, Politický okres Vysokomýtský.

Wirth, Zdeněk
Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902. 6, 246, 4 s.