Soupis moravských novin a časopisů z let 1848-1918.

Wurmová, Milada
1. vyd. Krajské nakladatelství, 1955. 94 s.