Souostroví Gulag : 1918-1956 : Pokus o umělecké pojednání. Díl [1].

Solženicyn, Aleksandr Isajevič
Konfrontace, 1974. 571 s.
Edice: Knižnice Konfrontace