Soudobá sociologie. II, Teorie průmyslových společností.

Klofáč, Jaroslav; Tlustý, Vojtěch
Vyd. 1. Svoboda, 1967. 480 s.
Edice: Členská knižnice