Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře.

Knoblochová, Jiřina; Knobloch, Ferdinand
2. přeprac. a rozšíř. vyd. Orbis, . 410 s. +
Edice: Mimo řady