Soudní akta konsistoře pražské : z rukopisů archivu kapitolního v Praze. část <<III=3>>, (1392-1393. 1396-1398).

Tadra, Ferdinand
nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896. xvii, 437 s.
Edice: Historický archiv ; č. 8