Soucit i vzdor : básně z r. 1891 - 1894.

Sova, Antonín
2., r. 1911 přehlédnuté, rozmnožené a nově upr. vyd. Hejda a Tuček, 1911. 166 s.
Edice: Spisy ; 5