Součásti elektrických přístrojů a zařízení : Učeb. text pro 2. roč. odb. učilišť a učňovských škol, učeb. obor 0504 - frekvenční mechanik.

Vitejček, Emanuel; Velík, Vladimír; Šváb, Ladislav
1. vyd. SNTL, 1962. 178, [2] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit