Současný svět : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, pro 8. nebo 9. ročník : základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu, lidé a příroda - životní prostředí.

Valenta, Václav; Herink, Josef
2., rozš. a upr. vyd. Nakladatelství České geografické společnosti, . 124 s.