Současné proudy světové grafiky.

Siblík, Jiří
1966.