Současné pokusy o interpretaci evangelia : Skriptum pro studijní účely Komenského ev. bohosl. fakulty v Praze.

Smolík, Josef
3., dopln. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1973. 141 s.