Současná literatura Spojených států : od zvolení presidenta Wilsona po velkou hospodářskou krisi.

Vočadlo, Otakar
Jan Laichter, 1934. 220 s.
Edice: Dějiny literatur ; 16