Soubor vodohospodářských předpisů. 2, Mimoresortní právní předpisy dotýkající se vodního hospodářství.

Šilar, Jiří; Böhm, Antonín; Švec, Libor
1. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, 1979. 213 s.