Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Přibyla, Zdeněk; Šmídová, Miroslava
Vyd. 3. ASPI, 2005. 255 s.
Edice: Bezpečnost a hygiena práce