Soubor map ze školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova.

Brunclík, František; Machát, František; ed. Šalamon, Bedřich; ed. Kuchař, Karel
Dotisk souboru jednotlivých map schválených pro vyučování na školách měšťanských, středních a odborných všech druhů ve školním roce 1946/47 a 1947/48. V. Neubert a synové, 1947. [3] s.