Souboje Borise Rösnera.

Rösner, Boris; Matějková, Jolana
1. vyd. SET OUT, 1994. 187 s.