Sosna.

Tesárková, Eva
Vyd. 1. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), . 74 s.