SOS nadváha.

Málková, Iva; Krch, František David
2., přeprac. vyd., 1. vyd. v nakl. Portál. Portál, 2001. 236 s.